Echtscheiding

Rechtsgebieden

U bent gehuwd en na de zoveelste aanvaring met u man of vrouw besluit u dat het tijd wordt om te scheiden. U vraagt zich af hoe een echtscheiding dient te worden geregeld.

Waarmee moet u allemaal rekening houden? Moet u partneralimentatie betalen of kinderalimentatie? Hoeveel alimentatie kunt u betalen? Moet u allebei een advocaat of kunt u volstaan met één advocaat?

Scheiding en minderjarige kinderen

Als u minderjarige kinderen heeft en u wilt scheiden moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld: daarin worden afspraken vastgelegd over de kinderen, zoals

  • kinderalimentatie
  • omgangsregeling
  • het hoofdverblijf van de kinderen
  • de wijze waarop u communiceert over de kinderen als u uit elkaar bent etc.

Het ouderschapsplan is in beginsel een voorwaarde om te kunnen scheiden.

U zult samen derhalve afspraken moeten maken over kinderalimentatie, de omgangsregeling voordat u een echtscheiding kunt aanvragen. Komt u er samen niet goed uit, dan kunt samen met een advocaat een ouderschapsplan opstellen.

Boedelscheiding of de verdeling gemeenschap van goederen

Naast afspraken over kinderalimentatie etc. zullen ook afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van de gemeenschap van goederen en/of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de overdracht van een aandeel in de echtelijke woning van de ene partner aan de ander, verevening van pensioenrechten, verdeling van spaargelden, inboedel, auto, caravan en andere roerende zaken. Ook schulden is vermogen dat verdeeld dient te worden. Afspraken daarover kunt u in beginsel vrijelijk maken, dat wil zeggen dat het mogelijk is dat de één alle schulden voor zijn rekening neemt en de ander niets. Vaak wordt bij de vaststelling van bijvoorbeeld kinderalimentatie en/of partneralimentatie daarmee rekening gehouden. Vooral als de alimentatiegerechtigde in een bijstandssituatie zit, kan dat gunstiger zijn voor beiden.

Ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Voor al deze vragen en andere vragen over een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap, waarbij zich dezelfde vragen kunnen voordoen, kunt u bij ons terecht. Al onze advocaten hebben ervaring met echtscheidingen en alles wat daarmee samenhangt.

Wij kunnen voor u dus:

  • een verzoek tot echtscheiding indienen
  • een ouderschapsplan opstellen
  • kinder- en/of partneralimentatie berekenen of herberekenen
  • nakoming van een omgangsregeling vragen als één van beide ouders daaraan niet mee wil werken
  • procederen over bijvoorbeeld gezagswijziging of wijziging van het hoofdverblijf van een minderjarige kind