Huurrecht

Conflict met huurder / verhuurder?

U huurt of verhuurt een woning en u krijgt een discussie met de verhuurder over bijvoorbeeld het niet tijdig betalen van de huur, gebreken aan de woning of problemen met andere huurders van dezelfde verhuurder of woningbouwvereniging. Wat moet u doen?
U betaalt de huur weliswaar te laat maar u vindt dat u de betaling van de huur mag opschorten en wilt gewoon in uw huurwoning blijven wonen. U wilt verweer voeren tegen het verzoek van de verhuurder/woningbouwvereniging om de huurovereenkomst te ontbinden.
Heeft u vragen hierover of wilt u hierover juridisch advies? Vraag één van onze advocaten.

Wat zijn uw rechten als verhuurder?

Ook als verhuurder kunt u bij ons terecht: als u bijvoorbeeld een bedrijfsruimte verhuurt en u wenst deze zelf te gaan gebruiken, wat zijn dan de mogelijkheden? Of de huurder betaalt zijn huur niet op tijd of de servicekosten worden niet voldaan, wij kunnen u daarover adviseren.
Bij onze advocaten kunt u derhalve terecht voor zowel juridisch advies als voor het procederen over huurrecht waaronder:

  • discussie over beëindiging van de huur van woonruimte
  • het aanspreken van de verhuurder op het regelen van achterstallig onderhoud
  • ook voor vragen en/of geschillen over de huur van andere zaken bijvoorbeeld een auto e.d. kunt u bij ons terecht