Bouwrecht

test
Download PDF

Bouwrecht

Bouwrecht wordt door juristen gezien als onderdeel van het zogenaamd vastgoedrecht. Vastgoedrecht ziet op alle onderwerpen die betrekking hebben op onroerend goed/vastgoed. Daarbij kunt u denken aan huurrecht zowel als huurder als verhuurder, erfdienstbaarheden, erfrecht, appartementsrecht/vereniging van eigenaren maar ook bouwrecht.

Zowel particulieren als ondernemers kunnen te maken krijgen met geschillen op het gebied van bouwrecht. Een aannemer kan te maken krijgen met een onderaannemer die zijn werkzaamheden niet goed verricht waardoor de aannemer problemen kreeg met zijn opdrachtgever. De aannemer kan ook te maken krijgen met de opdrachtgever, al dan niet een particulier of vastgoedbeheerder, die achteraf bestrijdt opdracht te hebben gegeven voor meerwerk. Een veel voorkomende discussie is of meerwerk is opgedragen en/of het bedrag dat de aannemer daarvoor in rekening brengt een redelijk bedrag is in verhouding tot de totale aanneemsom.

Ook de uitvoering van de werkzaamheden door een aannemer en/of zijn onderaannemer kunnen aanleiding zijn voor discussie: zijn de tegels in de badkamer op juiste wijze gelegd? Is de constructie van het bouwwerk in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en/of het bestek zoals dat tussen partijen is overeengekomen?

Vragen?

Heeft u vragen over een aanmeningsovereenkomst, verbouwingswerkzaamheden of andere vragen met betrekking tot vastgoed, kunt u gebruik maken van ons inloopspreekuur op maandagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur of u kunt ons een mail sturen via ons contactformulier met uw vraag.