Psychiatrisch patiëntenrecht

Op grond van de Wet verplichte ggz (voorheen de Wet BOPZ) kan iemand worden verplicht noodzakelijk geachte zorg te ontvangen. In een uiterst geval kan iemand worden verplicht opgenomen. Mr Pots kan u in een dergelijke situatie bijstaan.