Tarieven/gefinancierde rechtsbijstand

Wij houden van duidelijkheid en transparantie. Daarom geven we van tevoren al een indicatie van de te verwachten kosten.

Particuliere cliënten kunnen wij bijstaan op basis van een zogeheten ‘toevoeging’. Dit houdt in dat de kosten voor onze rechtsbijstand deels gefinancierd worden door de Raad voor Rechtsbijstand. Dit wordt ook wel ‘gefinancierde rechtsbijstand’ of ‘pro deo’ genoemd. Komt een particuliere cliënt in aanmerking voor een dergelijke toevoeging, dan dient cliënt rekening te houden met wettelijke vastgestelde eigen bijdragen.

Voor meer informatie over (voorwaarden m.b.t.) gefinancierde rechtsbijstand wordt verwezen naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand:
https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/voorwaarden/inhoudelijke-eisen.

In sommige gevallen kan voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de gemeente.

Particuliere cliënten die niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen en ook ondernemers worden bijgestaan op basis van uurtarief.