Tarieven

Wij houden van duidelijkheid en transparantie. Daarom geven we van tevoren al een indicatie van de te verwachten kosten. Bij aanvang van de zaak, meestal tijdens het eerste gesprek, wordt een inschatting gegeven van de te maken kosten. Van de daadwerkelijk aan uw zaak bestede uren wordt u maandelijks achteraf op de hoogte gehouden. Zo is er altijd duidelijkheid.

Als u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking wenst te komen is dit in een aantal gevallen bespreekbaar. U moet dan wel rekening houden met wettelijk vastgestelde eigen bijdragen.