Ondernemingsrecht

Een ondernemer kan zijn activiteiten op diverse manieren vormgeven. Hij kan dat doen als eenmanszaak, zzp’er, in een vennootschap onder firma of een maatschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap.

Voor de oprichting van een vennootschap of een andere ondernemingsvorm wordt doorgaans akten opgemaakt, zoals een aandeelhoudersovereenkomst, statuten en een oprichtingsovereenkomst. Deze documenten zijn het uitgangspunt voor als er een geschil ontstaat tussen bijvoorbeeld aandeelhouders en het bestuur: de afspraken die in de overeenkomsten zijn neergelegd zijn dan bepalend voor de uitkomst van het geschil.

Daarnaast spelen vaak kwesties zoals de uitkoop van een aandeelhouder of vennoot/ firmant, vrijwillig of omdat verder samenwerking niet langer mogelijk is. Ook kan in dat geval het ontslag van een bestuurder of vennoot aan de orde komen. Allemaal zaken die voor een belangrijk deel vooraf in een overeenkomst bij de oprichting geregeld kunnen worden.

Verder komt mogelijk de aansprakelijkheid van bestuurders aan de orde voor handelen van de vennootschap in het maatschappelijk verkeer. Is elk handelen van een bestuurder aan de vennootschap toe te rekenen? Ook kan in de onderlinge verhoudingen de aansprakelijkheid aan de orde komen.

Algemene voorwaarden

De meeste ondernemers hanteren algemene voorwaarden. Niet zelden halen zij een voorbeeld van internet of een model van de kamer van koophandel of van hun boekhouder. Daarmee kun je een paar zaken regelen maar vaak heb je er dan niet veel aan als er problemen ontstaan met een klant of opdrachtgever. Dergelijke voorwaarden zijn immers niet afgestemd op uw handel of dienstverlening: u levert maatwerk? Laat uw voorwaarden dan ook op maat maken! Voor een paar honderd euro’s heeft u een set algemene voorwaarden die zijn toegesneden op uw bedrijf en kunt u ze ook effectiever hanteren.

Incasso’s

Als ondernemer heb je vandaag de dag niet zelden te maken met wanbetalers. Non-betaling kan ook doordat de debiteur zich afvraagt of een faktuur wel moet worden voldaan omdat de afnemer van mening is dat u niet geheel aan uw verplichtingen heeft voldaan. Dit lijkt dan wel een incasso maar is in feite een gewone juridische discussie over wanprestatie of nakoming van een overeenkomst, waar een gemiddeld incassobureau of deurwaarder niet uitkomt. Dan is het handig om te kunnen sparren met een juridisch deskundige, iemand die ervaring heeft met dergelijke incasso’s en geschillen. Wij hebben jarenlange ervaring met die praktijk en zijn altijd bereid met u de mogelijkheden te bekijken.

Redenen temeer om tijdig juridisch advies in te winnen over de afspraken die men wil vastleggen voor de oprichting van een onderneming, zowel de interne overeenkomsten als de externe overeenkomsten, zoals algemene voowaarden.