Verbintenissenrecht

Verbintenisrecht is een ruim begrip: in principe valt daar alles onder dat met overeenkomsten, van welke aard dan ook, of zgn. verbintenissen uit de wet te maken heeft. Onder die laatste valt bijv. schadeplichtigheid voor een onrechtmatige daad.

Voor elke overeenkomst, ook wel contract genoemd als de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd, gelden een aantal basisprincipes zoals aanbod en aanvaarding (de een biedt iets aan en de ander accepteert dat), opzeggingsvereisten, wederzijdse verplichtingen (“ik lever en u betaalt”), verplichting tot / recht op nakoming, eisen voordat sprake is van verzuim  of wanprestatie, etc etc. Dat betekent dat met een goede kennis van het algemeen verbintenissenrecht, een advocaat geschillen over hele diverse onderwerpen kan behandelen.

Ons kantoor heeft ervaring op vele terreinen: aannemingsovereenkomsten, leaseovereenkomsten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, koopovereenkomsten, verzekeringsovereenkomst, maar ook op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Het toebrengen van schade aan een eigendom van een ander levert in beginsel de wettelijke verplichting tot betaling van schadevergoeding op (is een verbintenis uit de wet). Ofwel: wij kunnen u bijstaan in bijna elk geschil als het over verbintenissen of overeenkomsten gaat.

Voor elke overeenkomst, ook wel contract genoemd als de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd, gelden een aantal basisprincipes zoals aanbod en aanvaarding (de een biedt iets aan en de ander accepteert dat), opzeggingsvereisten, wederzijdse verplichtingen (“ik lever en u betaalt”), verplichting tot / recht op nakoming, eisen voordat sprake is van verzuim  of wanprestatie, etc etc. Dat betekent dat met een goede kennis van het algemeen verbintenissenrecht, een advocaat geschillen over hele diverse onderwerpen kan behandelen.

Ons kantoor heeft ervaring op vele terreinen: aannemingsovereenkomsten, leaseovereenkomsten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, koopovereenkomsten, verzekeringsovereenkomst, maar ook op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Het toebrengen van schade aan een eigendom van een ander levert in beginsel de wettelijke verplichting tot betaling van schadevergoeding op (is een verbintenis uit de wet). Ofwel: wij kunnen u bijstaan in bijna elk geschil als het over verbintenissen of overeenkomsten gaat.